logo stranky


ciara
Ako dlho bude trvať logopedická starostlivosť?

     Dĺžka logopedickej starostlivosti je závislá na mnohých okolnostiach. Predovšetkým záleží na závažnosti diagnózy. Ťažšie poruchy (napríklad poruchy plynulosti reči, vývojové dysfázie, afázie a iné) vyžadujú starostlivosť v trvaní niekoľkých mesiacov alebo i rokov. Naopak, pri ľahších poruchách výslovnosti je možné predpokladať úpravu po niekoľkých týždňoch kvalitnej starostlivosti, ktorá zahŕňa nielen návštevu v logopedickej ordinácii, ale aj každodenné pravidelné cvičenia doma.

Musíme doma cvičiť?

     Bez pravidelného domáceho cvičenia sa nedá zaistiť úspech liečby. Doporučujeme precvičovať zadané úlohy každý deň niekoľkokrát v rozsahu 10 až 15 minút. Samozrejme, záleží na veku dieťaťa a jeho schopnosti sústrediť sa na prácu.

Ako môžeme dieťa motivovať ku cvičeniu?

     Je vhodné zaradiť k nácviku nielen jednoduché opakovanie slovíčok, ale je nutné, aby dieťa všetkým slovám, ktoré sa preberajú, rozumelo. Najlepšou motiváciou však bude pre dieťa povzbudenie a pochvala rodičov a ich úprimný záujem.
Ambulancia klinickej logopédie
Mgr. Ivana Papšová, klinický logopéd