logo stranky


ciara
Ambulancia klinickej logopédie


     poskytuje poradenstvo, diagnostiku a liečbu porúch komunikačnej schopnosti:

 • artikulácie
 • zajakania
 • detskej vývinovej poruchy reči
 • zrýchleneho tempa reči
 • oneskoreného vývinu reči
 • hlasu
 • myofunkčné poruchy
 • porúch reči pri rázštepoch
 • porúch reči pri ochoreniach mozgu (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, iné neurologické ochorenia postihujúce centrálnu nervovú sústavu)
 • porúch reči pri detskom autizme
 • symptomatických porúch reči (pri postihnutí sluchu, zraku, detskej mozgovej obrne, mentálnej retardácii, ľahkej mozgovej dysfunkcii, ...)
 • špecifických porúch učenia (porúch čítanej a písanej reči)
 • kurz "Tréning jazykových predpokladov podľa D.B.Eľkonina"
Ambulancia klinickej logopédie
Mgr. Ivana Papšová, klinický logopéd