logo stranky


ciara
Klinická logopédia


     Odborná logopedická starostlivosť je zameraná na diagnostiku a terapiu porúch komunikácie detí a dospelých.

     Cieľom klinickej logopédie je pomoc osobám s narušenou komunikačnou schopnosťou.

     Rozvíjanie reči a odstraňovanie vád a porúch sa spája s výchovou myslenia a osobnosti jedinca. Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka, preto musíme tejto problematike venovať náležitú pozornosť.

     Klinická logopedická starostlivosť poskytovaná v našej ambulancii je určená pre široké spektrum osôb s rozmanitými poruchami reči. Na našom pracovisku Vám pomôžeme vybrať a poskytneme tú správnu terapiu.
Ambulancia klinickej logopédie
Mgr. Ivana Papšová, klinický logopéd